You are here:

dk.ActiveXperts.com > ActiveComport

ActiveComport Toolkit

quicklinks


>Tilføj serial kommunikation til hvilken som helst Windows eller .NET application

At tilføje serial kommunikation kræver specialiseret kendskab som måske er udenfor en individual programmørs ekspertise. Igennem flere år, har udviklerer lagt deres tillid til kraften og pålideligheden der i ActiveXperts Serial Port communications control.

 • Nemt at bruge API
 • Kontroller enheder over en serial port
 • 32-bit ActiveX og 64-bit ActiveX inkluderet.
 • Demostrationer og prøver er tilgængelige i C#, VB, ASP.NET, HTML, PHP, Javascript, Delphi og mange flere.
How to use ActiveComport Visual Studio.NET project Web Application GUI application Console Application
Startup screen MS Visual Studio .NET web Applikation .NET GUI Applikation Console Applikation

Brug ActiveXperts Serial Port Component til forskellige formål:

 • Kontroller fremstillings maskiner via serial porten;
 • Konfigurer netværks enheder (som f.eks print server og routers) via serial porten;
 • Til at controller et modem, forbundet til en serial/USB port eller Bluetooth;
 • Til at sende SMS beskeder til en mobil telefon ved at bruge en GSM SmartPhone/Modem forbundet til en PC (serial/USB port eller Bluetooth);
 • Til at overfører filer gennem et null modem kabel;
 • Til at overfører filer gennem et null modem kabel;

ActiveXperts Serial Port Component understøtter følgende:

 • Direkte COM porte understøttet (som f.eks: 'COM2');
 • Windows Telefoni Enheder understøttet (som f.eks: 'Standard 9600 bps Modem');
 • Understøttelse af RS-232, RS422 og RS485;
 • Op til 256 samtidige åbne porte;
 • Tråd-sikker for at tillade toolkitet i et multi-tråds miljø. (multi-tråds prøver og demonstrationer inkluderet);
 • Understøttelse af Hayes kompitable modemer, forbundet via en serial port, USB eller Bluetooth;
 • Understøttelser af GSM/GPRS modemer (serial port, USB eller Bluetooth);
 • Understøttelse af virtuelle COM porte (i.e COM porte redirekteret igennem netværket);
 • Hardware flow control (RTS/CTS, DTR/DSR);
 • Software flow control (XON/XOFF);
 • Understøttelse af alle baudrater;
 • Mulighed for at sætte baudrater, parity, stopbits;
 • Fuldt buffered data transfer;
 • Tekst og Binary data overførelser;
 • Advanceret logging.

ActiveXperts Serial Port Component indeholder prøver og demonstrationer for mange udviklingsværktøjer:

 • Visual Basic .NET.
 • Visual C# .NET.
 • ASP .NET VB).
 • ASP .NET CSharp.
 • Visual Basic.
 • ASP 2.x.
 • Visual C++.
 • VBScript.
 • HTML.
 • Delphi 7.x eller nyere.
 • PHP.
 • Powershell
 • Alle andre udviklings platforme der undersøtter ActiveX/COM komponenter

System Krav:

ActiveXperts Serial Port Component er tilgængelig som en 32-bit komponent og som en 64-bit komponent (Begge en del af produktet):

 • AComport.dll - 32-bit komponent;
 • AComportx64.dll - 64-bit komponent.

ActiveXperts Serial Port Component kører på følgende operativ systemmer:

 • Windows 2012 (32 og 64 bit);
 • Windows 2008 (32 og 64 bit);
 • Windows 2003 (32 og 64 bit);
 • Windows 2000 Server og Professional (32 bit);
 • Windows 7 (32 og 64 bit);
 • Windows Vista (32 og 64 bit);
 • Windows XP (32 og 64 bit).

ActiveXperts Serial Port Component er bygget ovenpå Microsofts serial enheds driver. Den bruger kun disse driver. Den erstatter dem ikke, eller installer ydeligere drivers.

ActiveXperts Serial Port Component kan blive fordelt nemt mellem mange PC’er. Når du har købt licensen, kan du kopiere Acomport.dll til PC’erne og registre denne DLL på de PC’er.


Kode eksempler og prøve applikationer:

De følgende kode eksempler (VBScript) viser brugen af ActiveComport.

For flere eksempler, se venligst online ActiveComport eksempler.

Initialize a modem using a direct COM port

Set objComport = CreateObject( "ActiveXperts.Comport" )  ' Create a new Comport instance

objComport.Device       = "COM1"          ' Use a COM port directly 
objComport.BaudRate      = 56000           ' Set baudrate (default value: 9600)
objComport.HardwareFlowControl = True           ' Set Hardware Flow Control
objComport.SoftwareFlowControl = False           ' Set Software Flow Control
objComport.Open                      ' Open the port
Wscript.Echo "Open, result: " & objComport.LastError
If( objComport.LastError <> 0 ) Then
 WScript.Quit
End If

objComport.WriteString( "at&f" )              ' Write command
str = objComport.ReadString
WScript.Echo "Received: [" & str & "]"           ' Read the response

objComport.Close                      ' Close the port
Initialize a modem using a Windows Telephony Driver

Set objComport  = CreateObject( "ActiveXperts.Comport" ) ' Create a new Comport instance
objComport.Device = "Standard 9600 bps Modem"       ' Use a Windows Telephony driver   
objComport.Open                      ' Open the port
Wscript.Echo "Open, result: " & objComport.LastError
If( objComport.LastError <> 0 ) Then
 WScript.Quit
End If

objComport.WriteString( "at&f" )              ' Write command
str = objComport.ReadString
WScript.Echo "Received: [" & str & "]"           ' Read the response

objComport.Close                      ' Close the port
Send an SMS using a GSM Modem connected to the PC; Enable logging

Const RECIPIENT  = "+31611223344"
Const MESSAGE   = "Hello, world!"

Set objComport   = CreateObject( "ActiveXperts.Comport" )' Create a new Comport instance

objComport.Device = "Nokia 6680 SmartPhone"        ' Use a Windows Telephony driver 
objComport.LogFile = "C:\ActiveComport.log"        ' Enable logging
  
objComport.Open                      ' Open the port
Wscript.Echo "Open, result: " & objComport.LastError
If( objComport.LastError <> 0 ) Then
 WScript.Quit
End If

WriteStr objComport, "at+cmgs=" & Chr( 34 ) & strNumber & Chr( 34 )
ReadStr objComport
WriteStr objComport, strMessage
strTermCmd = Chr( 26 )                   ' Terminate message: [ctrl]z
WriteStr objComport, strTermCmd
objComport.Sleep 3000                   ' Allow some time
ReadStr objComport                     ' +CMGS: expected
ReadStr objComport                     ' OK expected
objComport.Close                      ' Close the port
  
' ********************************************************************
' Sub Routines
' ********************************************************************
Sub WriteStr( obj, str )
 obj.WriteString str
 WScript.Echo "-> " & str
End Sub

Sub ReadStr( obj )
 str = "notempty"
 obj.Sleep 200
 Do While str <> ""
  str = obj.ReadString
  If( str <> "" ) Then
   WScript.Echo "<- " & str
  End If
 Loop
End Sub

' ********************************************************************

Licensing

  Standard License
AX003-0010
Professional License
AX003-0012
Distribution License
AX003-0020
Direct COM port support XXX
Windows Telephony Device (TAPI) support XXX
Configurable baudrate XXX
Hardware flow control XXX
Software flow control XXX
Support for multiple ports (simultaneously) -XX
High-speed data transmission -XX
Use component on any computer in your organization-XX
Distribution of component --X